מה ההבדל בין עוסק פטור ושל עוסק מורשה לצורך הנפקת חשבוניות עבור חברת קבלן וולט?

כידוע, חברת קבלן וולט אינה מעסיקה עובדים בתור שכירים ולכן הם נדרשים להנפיק חשבונית על מנת לקבל שכר, ולצורך כך נדרשים להקים עסק ברשויות המס על פי החוק.

אם התחלתם לבדוק על הנושא ואתם רוצים לדעת מה ההבדל בין עצמאי שכיר עם עוסק פטור לבין עוסק מורשה, ראו את המאמר הבא ותמצאו את התשובה.

המונח עוסק פטור והמונח עוסק מורשה דומים בכך ששניהם מתייחסים לעסק קטן יחסית ובהם זוכה בעל העסק להטבות שונות בתשלומי מס ההכנסה. יחד עם זאת, ישנם הבדלים מהותיים מאוד בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה וכל אדם העומד לפני פתיחה של עסק חייב לדעת כיצד להגדיר את העסק שלו כך שיוכל לפתוח תיק מתאים ולעמוד מול מס הכנסה והרשויות השונות בדרגה המתאימה לו ולרמת ההכנסות של העסק שלו.

עוסק פטור

עוסק פטור הוא מונח המתאר עסק שמחזור העסקאות השנתי שלו לא עולה על סכום מסוים, סכום המשתנה כל שנה ונכון לשנת 2012 הוא עומד על 99,983 ₪ בשנה. עוסק פטור אינו חייב לשלם מע"מ על העסקאות אותן הוא מבצע ומנגד הוא אינו יכול לחייב את הלקוחות המשלמים לו להוסיף מע"מ על המחיר הקבוע. כך, הוא מדווח על המחזור השנתי בסוף כל שנה ורק אם עבר את הסכום המחויב בחוק הוא משלם מע"מ. בשל המחזור הקטן יחסית, ניהול הספרים של העוסק הפטור וכל התנהלותו מול הרשויות השונות תהיה קלה יותר מאשר עסקים גדולים יותר.

עסקאותיו של עוסק פטור פטורות ממע"מ (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו הוא לא מחייב את הלקוחות שלו בתשלום של מע"מ, מצד שני הוא לא יכול לדרוש או לקזז את מס התשומות ששולם על ידיו. "עוסק פטור" הנו מעמד לעניין מע"מ בלבד. התנהלותו של העוסק הפטור מול רשויות המס האחרות אינה שונה מכל עסק או פעילות אחרת, אולם מאחר שחלק מהחובות של ניהול ספרים ודיווחים לרשויות נגזרים מהיקף הפעילות של העסק, העוסק הפטור שמעצם הגדרתו פועל בהיקפים קטנים, יהיה חייב בדיווחים וניהול ספרים המאופיינים לעסקים קטנים.

העוסק הפטור מדווח אחת לשנה על מחזור עסקאותיו לרשויות מע"מ. כאשר מחזור העסקאות של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה הקבוע, יהפוך לעוסק מורשה החייב בדיווח חודשי, או ישלם מע"מ על סכום העסקאות שמעל התקרה, אם המחזור החורג הוא חד-פעמי.

עוסק פטור מתאים בעיקר לשכיר שרוצה לעסוק בעבודה צדדית כעצמאי כמו שליחי וולט אשר משלבים את העבודה הזו עם עבודה נוספת.

 

 

זמינים בשבילכם תמיד!